Font Size

SCREEN

Cpanel

Materiály a dokumenty

Rok 2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Sedliacka Dubová č. 2/2016 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady, ktoré bude prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2016. Stiahnite si navrhovaný dokument vo formáte word (doc)


Rok 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Sedliacka Dubová č. 1/2015 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady, ktoré bude prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2015. Stiahnite si navrhovaný dokument vo formáte word (doc)


Rok 2014

Zápisnica z ustanovujúceho (1. zasadnutia) novozvoleného obecného zastupiteľstva (OZ) obce Sedliacka Dubová, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 12. 2014. Dokument vo formáte pdf.

Uverejňujeme štyri všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN) obce Sedliacka Dubová, ktoré boli schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 15. 12. 2014.

VZN obce Sedliacka Dubová č. 1/2014 o určení školského obvodu.

VZN obce Sedliacka Dubová č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Sedliacka Dubová. 

VZN obce Sedliacka Dubová č. 3/2014 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady.

VZN obce Sedliacka Dubová č. 4/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.


 

Staršie dokumenty, pred rokom 2014 

Verejné Obstarávanie

Nachádzate sa tu: Home Samospráva obce Materiály a dokumenty