Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Vďaka projektu máme novú komunálnu techniku

Projekt o ktorom sme informovali vo februári je zrealizovaný. Zakúpili sme štyri druhy závesného náradia. Podrobnosti i fotografie náradia vo väčšom rozlíšení si môžete pozrieť pri informácii o projekte.

Oznam o službe Komunitného centra pre starších občanov

Zriadené Komunitné centrum, ktoré je prevádzkované v našej budove Materskej školy ponúka možnosť najmä pre starších občanov, že im zabezpečí vyzdvihnutie liekov v lekárni. Potrebné je však pretým zavolať lekárovi, aby vypísal elektronický recept a potom to oznámiť pracovníčke komunitného centra p. Andreji Laurinčíkovej, ktorá zabezpečí vyzdvihnutie liekov v lekárni a doručí ich žiadateľovi domov. Kontakt na komunitné centrum (p. Laurinčíkovú) je 0915 236 152. alebo osobne v budove Materskej školy  na poschodí. Okrem tejto služby je možné požiadať u nej aj o nákup potravín.

Ponuka seniorom v súvislosti s koronavírusom

Obecný úrad zabezpečuje výrobu rúšok pre občanov.

V súvislosti s koronavírusom a potrebou pomôcť občanom so zabezpečovaním ochranných rúšok, napriek tomu, že to nie je povinnosťou obce, sme na základe rozhodnutia starostu obce Mgr. Ladislava Tomáňa, začali dnes tieto rúška šiť v priestoroch obecného úradu. Na výrobe rúšok sa podieľajú p. Andrea Laurinčíková, Jana Danieličová a Oľga Šimičáková.
Vzhľadom na technické možnosti a rýchlosť s akou vieme kvalitné dvojvrstvové rúška vyrobiť (rúška bude možné prať a používať opakovane), bude distribúcia občanom možná zajtra a v nasledujúcich dňoch. Prioritne budeme rúška distribuovať seniorom a ďalej podľa možnosti a potrieb aj ostatným občanom.

Informácie pre verejnosť o opatreniach týkajúcich sa koronavírusuInternetová stránka Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) pre všetky informácie o koronavíruse: https://virus-korona.sk/

AKTUALIZÁCIA 19. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ kv15_kar193.

AKTUALIZÁCIA 18. 3. 2020

Nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy.
– 10 odporúčaní pre COVID-19 kv11_10odp.pdf
– COVID-19 Čo robiť ak ste chorý kv12_corobi.pdf
– COVID-19 Pomoc sebe i druhým kv13_pomoc.pdf
– COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia kv14_rizikove.pdf
Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

AKTUALIZÁCIA 16. 3. 2020

- Uznesenie vlády k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu kv10_nudzovyv
- Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia - karanténa kv6_opatr.pdf
- Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény – usmernenie kvz7_usmer.pdf 
- Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu kv8_postup.pdf 
- Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb kv9_prevadzky.pdf

 


Oznam obvodného lekára Dr. Moravca pre občanov a pacientov:

Vzhľadom na prebiehajúcu pandemiu koronavirusu COVID 19 a riziko vzniku a šírenia infekcie:
– rušíme všetky preventívne prehliadky až do odvolania,
– žiadame pacientov o nahlasovanie predpisu liekov len telefonicky,
– žiadame každú návštevu ambulancie dopredu konzultovať telefonicky, lekár posúdi nutnosť osobnej návštevy ambulancie,
– doporučujeme tiež pacientom, aby minimalizovali kontaktovanie najmä so staršími ľuďmi.

Ďalej uverejňujeme dokumenty týkajúce sa opatrení proti rozširovaniu koronavírusu:
– Vyhlášku o karanténe kv1_vyhlk.pdf
– Vyhlášku o zákaze organizovať hromadné podujatia kv2_vyhlp.pdf
– Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe kv3_usmk.pdf
– Usmernenie k vystavovaniu ošetrovného a PN využiteľné pre zamestnancov ale aj občanov kv4_usmpn.pdf
– Informáciu že Poľská republika prijala rozhodnutie o vykonávaní hygienických kontrol na hraničných priechodoch so všetkými susednými krajinami, vrátane Slovenska. kv5_plkontr.doc (súbor sa vám môže podľa nastavenia počítača stiahnuť do počítača, bez otvorenia na obrazovke).

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy