Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Realizujeme projekt Miestne komunikácie IBV Močiare

Naša obec realizuje od 1. 6. 2018 projekt Miestne komunikácie IBV Močiare

Turistická mobilná aplikácia o Orave

Naša obec — Sedliacka Dubová je členom združenia obcí MAS Orava o. z. (Miestná akčná skupina).

Vďaka realizovanému mikroprojektu Po Orave s mobilom/Po Orawie z telefonem sa združeniu MAS Orava, o.z. a jeho partnerovi Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy podarilo vyvinúť unikátnu mobilnú aplikáciu venovanú rozvoju turistiky slovenskej a poľskej Oravy.

Pozrite si stránku MAS, prečítajte si podrobnosti o mobilnej aplikácii, ktorú si môžete stiahnuť zo stránky Po Orave s mobilom.

Obec získala projekt na zníženie energetickej náročnosti

Projekt je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ Sedliacka Dubová

Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného konania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania, stanovenie lehoty na vyjadrenie námietok a pripomienok podľa § 61 ods. 2 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších právnych predpisov

Stavebník Obec Sedliacka Dubová, IČO: 00314854, so sídlom Sedliacka Dubová 157, 027 55 v zastúpení Vladimír Kováčik, Komjatná 338, 034 96, podal dňa 10.04.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

Spracovanie projektových dokumentácii na území Euroregiónu „Tatry” — Cyklotrasa a cyklochodník

Tu je celé znenie vyhlášky vo formáte pdf

Šanca pre tých, ktorí snívajú stať sa hasičom

Prihlásiť sa môžete do konca marca

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy