Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy

Obec Sedliacka Dubová v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Sedliackej Dubovej s nástupom od 01.09.2021.

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte: do 18. 06. 2021 do 15:00 hod., pri zaslaní poštou nerozhoduje dátum pečiatky podania, na adresu zriaďovateľa: Obec Sedliacka Dubová, Obecný úrad č. 157, 027 55 v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ MŠ - NEOTVÁRAŤ„ s uvedením odosielateľa.

Podrobné informácie si prečítajte v priloženom súbore (vyberov.pdf)

 

Informácia o testovaní cez víkend 14., 15, 16. mája 2021

Informácia o testovaní cez víkend 14., 15, 16. mája 2021
Naša obec NEBUDE v tieto dni testovať. Odporúčame občanom, ktorí testovanie potrebujú, aby využili testovanie v Hornej Lehote , kde sa bude testovať v piatok od 12:30 hod. do 18 –tej hodiny v kultúrnom dome.
Naďalej je možnosť testovať sa v tzv. MOM (mobilné odberové miesta) v Dolnom Kubíne. Zoznam MOM a miesta testovania prikladáme, kliknutím sa vám otvorí v novom okne.
V prípade nejasností alebo upresnenia, volajte 0903550171
                                                                                         obecný úrad.

OZNAM o rekonštrukcii cesty cez obec

Oznamujeme občanom, že po dlhodobom úsilí sa (aj vďaka Správe ciest) podarilo dosiahnuť realizáciu rekonštrukcie hlavnej cesty, ktorá prechádza našou obcou.
     V priebehu mesiaca máj (asi od 20.5.2021) sa bude vyberať starý asfalt a následne sa bude dávať nový asfaltový povrch na celú vozovku. Taktiež sa budú rekonštruovať odtokové šachty. Mreže na šachtách už nebudú osadené priamo v ceste ako tie súčasné. Odvodnenie cesty bude riešené osadením nových obrubníkov s dierami cez ktoré bude odtekať voda do rúr, ktoré sú umiestnené pod pešníkmi.
     Toto riešenie zníži hluk a vibrácie, ktoré vznikali, keď autá a najmä kamióny prechádzali priamo po mrežiach zabudovaných v ceste.
     Počas realizácie týchto prác bude v obci prejazdný len jeden jazdný pruh, iste sa budú tvoriť kolóny a občanom bude obmedzený prístup do ich dvorov. Aj napriek tomu , že premávka bude riadená semaformi, žiadame občanov o zvýšenú pozornosť a o trpezlivosť.
Ďakujeme za pochopenie.
Veríme, že vybudovaním nového asfaltového povrchu nekončí úsilie zainteresovaných o výstavbu obchvatu R -3.                                                                                                       Obecný úrad

OZNAM K TESTOVANIU NA KORONAVÍRUS

OZNAM K TESTOVANIU
Oznamujeme občanom, že TENTO VÍKEND v našej obci TESTOVANIE NEORGANIZUJEME.

Test, ktorý absolvovali občania v minulý víkend platí 14 dní.
Tí, ktorí potrebujú sa súrne otestovať, majú možnosť tak urobiť v tzv.  MOM – kách t. j. mobilných odberných miestach v Dolnom Kubíne.

Na tradíciu stavania májov v obci nezabúdame

Postavili sme obecný máj na novom mieste, v parku pri kostole.
Niekoľko posledných testovaní na koronavírus v našej obci bolo bez zistenia pozitivity na tento nebezpečný vírus. Chceme dúfať, že koronavírus v našej obci i v celej spoločnosti postupne odznieva a čoskoro sa stane iba spomienkou na obdobie viac ako jedného roka obmedzení a obáv o svoje zdravie a zdravie našich blízkych.

TESTUJEME aj tento týždeň opäť V PIATOK – 30. 4. 2021

VÝSLEDKY dnešného testovania – 30. apríla 2021
Testovalo sa 149 občanov. Pozitívne testovaní 0.
-------------------

Testujeme 
V PIATOK – 30. 4. 2021 od 13:00 hod. Ukončenie o 17:00 hod. podľa tohto rozpisu:

od 13:00 – 14:00 hod. občania z čísiel domov   1 –   50
od 14:00 – 15:00 hod. občania z čísiel domov  51 - 100
od 15:00 – 16:00 hod občania z čísiel domov 101 - 150
od 16:00 – 17:00 hod občania z čísiel domov 151 - 225 a ostatní

Tí občania, ktorým uvedený termín nevyhovuje, sa majú možnosť otestovať v odberných miestach (tzv. MOM-kách ) v Dolnom Kubíne, ktorých je 14 alebo v okolitých obciach.

V prípade nejasnosti, volajte na tel. číslo 0903 550171.
                                                                                            Obecný úrad

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy