Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Výsledky volieb do Obecného zastupiteľstva v obci

Výsledky podľa Zápisnice miestnej volebnej komisie v Sedliackej Dubovej
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. 11. 2018

Za starostu obce bol zvolený:
Mgr. Ladislav Tomáň

Za poslancov boli zvolení
Jozef Chajdiak, František Jedinák, Ing. Maroš Oršuliak, Ľudovít Strežo, Ing. Martin Šutý, Renáta Zrnčiková, 
Andrej Žufka,
 
Náhradníkmi sú:
Mgr. Róbert Holub, Ján Šutý, Ing. Ladislav Šutý, Ľudmila Šnapková, 

Plnenie volebného programu 2014 – 2018

 
V Y H O D N O T E N I E

V súvislosti so záverom volebného obdobia dávame občanom informáciu o plnení Volebného programu na roky 2014 – 2018, Dokument je vo formáte pdf.

Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov v obci

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

 v Sedliackej Dubovej

Obec Sedliacka Dubová  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Róbert Holub, Mgr., 43 r., výpravca vlakov, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Jozef Chajdiak, 31 r., technik kvality, Smer - sociálna demokracia
 3. František Jedinák, 66 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia
 4. Maroš Oršuliak, Ing., 29 r., technik, Slovenská národná strana
 5. Ľudovít Strežo, 51 r., hasič - záchranár, Slovenská národná strana
 6. Ľudmila Šnapková, Bc., 59 r., zdravotná sestra, Kresťanskodemokratické hnutie
 7. Ján Šutý, 29 r., študent, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 8. Ladislav Šutý, Ing., 55 r., technik, Slovenská národná strana
 9. Martin Šutý, Ing., 42 r., technik, Slovenská národná strana
 10. Ladislav Tomáň, Mgr., 56 r., starosta obce, Slovenská národná strana
 11. Renáta Zrnčíková, 47 r., predajkyňa, Slovenská národná strana
 12. Andrej Žufka, 37 r., majster, Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

Sedliacka Dubová

Obec Sedliacka Dubová   uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce.

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Peter Šnapko, 37 r.,  zamestnanec obce, nezávislý kandidát
 2. Ladislav Tomáň, Mgr., 56 r., starosta obce, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia

V Sedliackej Dubovej 21. 09. 2018

Komplexná informácia o voľbách do orgánov samosprávy obcí

V súvislosti s Voľbami do samosprávnych orgánov obci, ktoré sa konajú 
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.
uverejňujeme komplexnú informáciu pre občanov, kandidátov na poslancov a starostov i pre politické strany vo formátoch súborov pdf:

Nová kniha rodáka prof. Petra Colotku

V auguste sme dostali do rúk najnovšiu knihu prof. P. Colotku. Má názov August 1968 a iné spomienky. Kniha začína spomienkami na desať dramatických dní augusta 1968 a za ňou nasledujú ďalšie, ktoré dokresľujú dané obdobie a udalosti ako ich videl a vnímal autor v danej dobe i dnes keď sa k ním opäť vracia. Veľmi zaujímavý je rozsiahly rozhovor so spisovateľkou Gabrielou Rothmayerovou, ktorý odhaľuje ľudský rozmer P. Colotku. Ako v predchádzajúcich dvoch knihách i v tejto najnovšej čitateľ nájde autorove verše a jeho spomínanie je zdôraznené v básni Havran spomína.... ktorá začína štvorverším: V opustenom poli / na starom topoli / si bez Času zábran / spomína ustatý havran... V časti Ozveny nájdeme texty ľudí, ktorí dôverne poznajú autora a cítili potrebu sa o ňom vyjadriť. Knihu uzatvára bohatá, farebná fotopríloha. Odporúčame knihu našim spoluobčanom s tým, že určite zaujme čitateľov každého veku.

Čítajte aktuálne číslo Žiaru v pdf formáte

Aktuálne číslo Žiaru, ktoré vyšlo v júli obsahuje materiály, ktoré pokrývajú život v obci od prelomu rokov 2017/2018 do konca júna 2018. Nájdete v ňom tradičnú Spoločenskú kroniku, informácie o činnosti obecného úradu, stave v realizácii projektov a informácie o podávaní žiadosti na projekty. V čísle sú informácie o aktivitách JDS, DHZ a MŠ. Rozsiahly materiál pripravil Spolok urbáru a uverejňujeme aj výber z pripravovanej Monografie obce. Prečítate si však aj informácie o športe a projekte Dubová Colonorum. Stiahnite si pdf verziu a prajeme príjemné čítanie.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy