Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky)

Dňa 19/10/2013 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk v rámci zahájeného verejného obstarávania pre predmet zákazky „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sedliacka Dubová“. Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu kompletnej sústavy verejného osvetlenia, vzhľadom na jeho vek a technický stav.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 115 520,60 eur. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
i lehota na predkladanie ponúk je do 11. 11. 2013 do 09:00 hodiny.

Otváranie ponúk
Otváranie časti ponúk označenej ako „Ostatné“ sa bude konať dňa 11.11.2013 o 09:05 hodine na adrese PhDr. Matúš Džuppa, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov

Kompletné znenie výzvy si môžete pozrieť a stiahnuť vo formáte dokumentu pdf.
Prípadné odpovede na ďalšie otázky a nejasnosti môže každý záujemca získať na obecnom úrade v Sedliackej Dubovej, ktorého kontakty sú uvedené na tejto stránke.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky)