Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Valné zhromaždenie Spolku urbáru – pozemkové spoločenstvo Sedliacka Dubová

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia Spolku urbáru – pozemkové spoločenstvo Sedliacka Dubová.

Výbor Spolku urbáru – pozemkové spoločenstvo Sedliacka Dubová pozýva svojich členov na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 30. 03. 2014 o 13. 00 hodine v kultúrnom dome v Sedliackej Dubovej s týmto programom:

1.  Otvorenie.
2.  Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
3.  Správa o činnosti a výsledku hospodárenia Spoločenstva za rok 2013.
4.  Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2013 a stanovisko Dozornej rady k výsledku hospodárenia.
5.  Plán lesopestovnej činnosti na rok 2014.
6.  Schválenie zmeny zmluvy o založení spoločenstva podľa zákona č. 97/2013 Z. z. a doplnenie stanov.
7.  Diskusia.
8.  Voľba členov výkonných orgánov na obdobie 2014 – 2017.
9.  Návrh na uznesenie a schvaľovanie uznesenia.
10. Záver.

V prípade, že sa člen SU – PS Sedliacka Dubová nemôže zúčastniť na Valnom zhromaždení, môže splnomocniť svojho zástupcu na priloženom splnomocnení.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy Valné zhromaždenie Spolku urbáru – pozemkové spoločenstvo Sedliacka Dubová