Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Schôdza klubu Jednoty dôchodcov slovenska v obci

V sobotu 31. januára 2015 sa uskutočnila v kultúrnom dome schôdza klubu Jednoty dôchodcov slovenska v obci na ktorom sa zúčastnila väčšina členov. Výbor pripravil všetky nevyhnutné podklady  pre rokovanie a účastníci dostali informáciu o hospodárení s financiami klubu a správu o činnosti za rok 2014. Správu predložila predsedkyňa klubu pani Anna Šutá. Na schôdzi bol opätovne zvolený doterajší výbor i jeho predsedkyňa. Klub má záujem o nových členov a pre rok 2015 naplánovali viacero zaujímavých spoločensko prospešných o kultúrno spoločenských aktivít. Za obecný úrad sa na schôdzi klubu zúčastnila Mgr. Božena Strežová a poslanec obecného zastupiteľstva František Jedinák. Na záver členovia klubu diskutovali o činnosti i o živote pri skromnom občerstvení a pohári vínka. Foto dokumentácia zo schôdze je dostupná vo fotogalérií obce.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy Schôdza klubu Jednoty dôchodcov slovenska v obci