Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Kytkovi a posedenie seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Obecný úrad zorganizoval pri príležitosti mesiaca úcty k starším posedenie seniorov s kultúrnym programom, ktorý pripravili deti z materskej školy v našej obci a žiaci z našej obce, ktorí chodia do Základnej školy s materskou školou v Dlhej nad Oravou. Akcia sa uskutočnila dňa 6. 11. 2016 o 16:00 hod. v obecnom kultúrnom dome. Pred začiatkom tohto stretnutia starosta obce Mgr. Ladislav Tomáň za prítomností občanov slávnostne odhalil pamätnú tabuľa bývalému predsedovi MNV Jozefovi Kytkovi. Na pamätnej tabuli umiestnenej na kultúrnom dome pri vchode do obecného úradu je nápis:

Kultúrny dom bol vybudovaný v r. 1972 — 1977
s podporou štátu a za aktívnej účasti občanov
v akcii „Z” pod vedením predsedu MNV
Jozefa Kytku.
Funkciu vykonával v období r. 1971 — 1991.

Fotodokumentáciu z odhalenia pamätnej tabule, z kultúrneho programu i z posedenia dôchodcov si môžete pozrieť vo fotogalérií obce.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Kytkovi a posedenie seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším