Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného konania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania, stanovenie lehoty na vyjadrenie námietok a pripomienok podľa § 61 ods. 2 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších právnych predpisov

Stavebník Obec Sedliacka Dubová, IČO: 00314854, so sídlom Sedliacka Dubová 157, 027 55 v zastúpení Vladimír Kováčik, Komjatná 338, 034 96, podal dňa 10.04.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

Spracovanie projektových dokumentácii na území Euroregiónu „Tatry” — Cyklotrasa a cyklochodník

Tu je celé znenie vyhlášky vo formáte pdf

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného konania