Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Nové povinnosti pri triedení biologických a rozložiteľných odpadov

OZNAM PRE OBČANOV

Mestám a obciam pribudla zo zákona od januára 2021 nová povinnosť a to vytvoriť občanom podmienky na triedenie Biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO).

Doteraz takýto odpad sa najmä na dedinách dával a dáva na zužitkovanie ako strava domácim zvieratám (sliepky, psy, ošípané,...) Domácnosti, ktoré nemajú domáce zvieratá takýto odpad nemali likvidovať a preto končil zväčša v KUKA nádobách alebo bol vyhodený na rôzne miesta.

Obecný úrad je povinný tento problém riešiť a preto zabezpečuje aby takýto kuchynský odpad (už doma vytriedený) mohli občania dávať na určené miesto. V našej obci týmto miestom bude upravená skrinka s nádobami, ktorá bude umiestnená pri starej hasičskej zbrojnici (pri múre resp. pod železnou konštrukciou, na ktorej je umiestnená stará hasičská striekačka PS – 8).

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie, žiadame a vyzývame občanov, aby biologicky kuchynský odpad dávali do tejto skrinky.

Za biologický kuchynský odpad sa považuje najmä:
– všetok kuchynský odpad, neskonzumované jedlá a pokrmy
– šupky a zvyšky z ovocia a zeleniny,
– škrupiny z vajíčok,
– vrecká z použitých čajov,
– usadeniny z kávy.

Občan si bude takýto odpad doma zhromažďovať do vhodnej nádoby a následne ho môže priniesť a vysypať na určené miesto, teda do skrinky, odkiaľ bude priebežne odvážaný firmou, ktorá túto službu pre obec zabezpečuje. Kuchynský odpad by mal byť po vytriedení zhodnocovaný / zužitkovaný napr. ako hnojivo.

Poznámka o skládkovaní podobného ale iného odpadu:

V obci občania tvoria aj tzv. Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) (napr. tráva, zemiaková vňať, konáre zo stromov, staré seno a slama z obilia a podobné odpady) teda nie kuchynský. Aj na takýto odpad pripravil obecný úrad miesto na jeho skládkovanie a to v lokalite za Zberným dvorom, kde sú umiestnené na zemi betónové prefabrikáty, dielce ktoré vytvorili samostatný priestor – ohradu, kde môžu občania uvedený odpad umiestňovať. Žiadame preto občanov, aby takýto odpad dávali (postupne odzadu betónovej ohrady) na toto novovytvorené miesto a nie inde poza areál Zberného dvora.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy Nové povinnosti pri triedení biologických a rozložiteľných odpadov