Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Komplexná informácia o voľbách do orgánov samosprávy obcí

V súvislosti s Voľbami do samosprávnych orgánov obci, ktoré sa konajú 
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.
uverejňujeme komplexnú informáciu pre občanov, kandidátov na poslancov a starostov i pre politické strany vo formátoch súborov pdf:

Nová kniha rodáka prof. Petra Colotku

V auguste sme dostali do rúk najnovšiu knihu prof. P. Colotku. Má názov August 1968 a iné spomienky. Kniha začína spomienkami na desať dramatických dní augusta 1968 a za ňou nasledujú ďalšie, ktoré dokresľujú dané obdobie a udalosti ako ich videl a vnímal autor v danej dobe i dnes keď sa k ním opäť vracia. Veľmi zaujímavý je rozsiahly rozhovor so spisovateľkou Gabrielou Rothmayerovou, ktorý odhaľuje ľudský rozmer P. Colotku. Ako v predchádzajúcich dvoch knihách i v tejto najnovšej čitateľ nájde autorove verše a jeho spomínanie je zdôraznené v básni Havran spomína.... ktorá začína štvorverším: V opustenom poli / na starom topoli / si bez Času zábran / spomína ustatý havran... V časti Ozveny nájdeme texty ľudí, ktorí dôverne poznajú autora a cítili potrebu sa o ňom vyjadriť. Knihu uzatvára bohatá, farebná fotopríloha. Odporúčame knihu našim spoluobčanom s tým, že určite zaujme čitateľov každého veku.

Čítajte aktuálne číslo Žiaru v pdf formáte

Aktuálne číslo Žiaru, ktoré vyšlo v júli obsahuje materiály, ktoré pokrývajú život v obci od prelomu rokov 2017/2018 do konca júna 2018. Nájdete v ňom tradičnú Spoločenskú kroniku, informácie o činnosti obecného úradu, stave v realizácii projektov a informácie o podávaní žiadosti na projekty. V čísle sú informácie o aktivitách JDS, DHZ a MŠ. Rozsiahly materiál pripravil Spolok urbáru a uverejňujeme aj výber z pripravovanej Monografie obce. Prečítate si však aj informácie o športe a projekte Dubová Colonorum. Stiahnite si pdf verziu a prajeme príjemné čítanie.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v našej obci dňa 12. 7. 2018

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z .z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznámila nám Stredoslovenská distribučná a. s.

že v termíne od: 12.07.2018 08:00 do: 12.07.2018 16:00

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Realizujeme projekt Miestne komunikácie IBV Močiare

Naša obec realizuje od 1. 6. 2018 projekt Miestne komunikácie IBV Močiare

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy