Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky)

Dňa 19/10/2013 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk v rámci zahájeného verejného obstarávania pre predmet zákazky „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sedliacka Dubová“. Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu kompletnej sústavy verejného osvetlenia, vzhľadom na jeho vek a technický stav.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 115 520,60 eur. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
i lehota na predkladanie ponúk je do 11. 11. 2013 do 09:00 hodiny.

Otváranie ponúk
Otváranie časti ponúk označenej ako „Ostatné“ sa bude konať dňa 11.11.2013 o 09:05 hodine na adrese PhDr. Matúš Džuppa, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov

Kompletné znenie výzvy si môžete pozrieť a stiahnuť vo formáte dokumentu pdf.
Prípadné odpovede na ďalšie otázky a nejasnosti môže každý záujemca získať na obecnom úrade v Sedliackej Dubovej, ktorého kontakty sú uvedené na tejto stránke.

Ponuka služieb občanom i podnikateľom

 

Obecnú úrad ponúka občanom i podnikateľom (aj z iných obcí) služby traktorom s vlečkou, nakladačom (radlicou, lyžinami, kosou) i štiepkovačom podľa cenníka uvedeného nižšie.

 Ďalšie informácie a objednanie služieb na tel. č.: 0903-550-171, 0907-286-327

Za spoluobčanom Petrom Havrilom

Petícia za vybudovanie obchvatu

Vážení občania,
budovanie obchvatu Oravy a teda aj našej obce bolo pozastavené. 

Z tohto dôvodu sa na Mestskom úrade v Tvrdošíne s primátorom Ivanom Šaškom zišli starostovia obcí – z Nižnej nad Oravou, Podbiela, Dlhej nad Oravou, Krivej a Sedliackej Dubovej, aby sa dohodli o spoločnom postupe za urýchlenie výstavby tejto rýchlostnej cesty. 

Protest proti stanovisku ministerstva dopravy vyjadrili spustením petície za bezodkladné urýchlenie budovania úseku Tvrdošín – Sedliacka Dubová, ktorá sa začala zbieraním podpisov od 30. júla a bude pokračovať do 10. septembra. 

Veríme, že podporíte túto petíciu a spoločne zabezpečíme čo najväčší počet podpisov nás všetkých – obyvateľov miest a obcí celej Oravy, ktorí zdieľame rovnaký názor. Rýchlostná cesta je životne dôležitá pre celú Oravu Podpísaním petície spoločne prispejeme k tomu, aby obchvat Oravy bol zaradený medzi priority Vlády SR.  

Petičné hárky môžete podpísať na obecnom úrade.

Prečítajte si 1.číslo spravodaja Žiar za rok 2013

zmV najnovšom čísle spravodaja - marec 2013 nájdete: Rozsiahlé informácie obecného úradu, predovšetkým o plnení volebného programu na roky 2011 - 2014 a o tom ako sa obec snaží získať finančné zdroje využívaním vlastného hnuteľného i nehnuteľného majetku. O vianočných podujatiach a duchovnej obnove čítajte na stranách 4 - 6. V čísle nájdete spravodajstvo zo 14. ročníka prechodu chotárom a informáciu o detskom karnevale. Ďalšie spravodajstvo zo života obce je na stranách 8 - 9. Nechýba ani spoločenské okienko, krížovka a šport. Prajeme príjemné čítanie.

Denník Pravda napísal o našom rodákovi Antonovi Gvorovi

pravdaDňa 20. marca 2013 uverejnil denník Pravda článok o našom rodákovi Antonovi Gvorovi. Autorka Renáta Jaloviarová píše stručne o jeho živote a dedičstve, ktoré zanechal pre rodnú obec Sedliacku Dubová i pre obec Dlhú nad Oravou, kde sa jeho rodina presťahovala keď mal 13 rokov. Článok si môžete prečítať na internetovej stránke Pravda.sk, alebo priamo na našej stránke, kde sme urobili jeho zálohu, pre prípad, že by v budúcnosti bol zo stránky Pravdy odstránený.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy