Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Zmena spôsobu vývozu plastového odpadu

 

Vážení spoluobčania,

V našej obci ako aj v okolitých obciach sa od júla 2021 mení spôsob vývozu plastového odpadu. Vývoz bude prevádzaný priamo z domácností spred domov a to  z nových žltých plastových nádob, ktoré dostanú domácnosti  od obecného  úradu do bezplatného nájmu. Od zajtra  Vám budú rozvozené tieto 120 litrové plastové nádoby, ktoré sú určené len  na vývoz plastového odpadu. Vývoz plastov z týchto žltých nádob sa bude realizovať  jeden krát mesačne. Presný harmonogram bude na základe skúseností so zberom upravený.

Z tohto dôvodu posledný vývoz tých väčších  1100 litrových žltých kontajnerov ,ktoré sú rozmiestnené po obci bude zajtra 23. júna 2021  a  následne  budú  zo súčasných  stojísk odvezené.  Pri  obidvoch  bytovkách  ostáva pôvodný systém zberu plastov do 1100 litrových nádob.

Podnikateľské subjekty si v zmysle novelizovaného zákona o odpadoch musia uzatvoriť so zberovou spoločnosťou zmluvu o odbere plastového odpadu a zabezpečiť  k tomu nádobu.

Občania už teda budú plastový odpad dávať do malých žltých  120 l  ž nádob. Ktoré dostanú od obecného úradu a budú ich mať vo svojej domácnosti. Najbližší vývoz týchto  nových 120 litrových žltých nádob od domácností bude  v  termíne  13. až 15. júla 2021.

V prípade veľkého množstva plastového odpadu je možné odpad ukladať aj do plastových vriec, ktoré necháte pri plastovej nádobe. Veľkoobjemové plasty, ktoré nevojdú do nových nádob  môžete  umiestniť  v zbernom dvore.

Občania dostanú k tejto informácii formulár preberacieho protokoluešte podrobnejšie vysvetlenia v dokumentoch, ktoré im obecný úrad doručí spolu s novými žltými nádobami.

                                                                Obecný úrad

Modernizácia obecného rozhlasu prostredníctvom SMS správ

Vážení občania,

Obecný úrad chce zvýšiť informovanosť a  preto chce zistiť Váš prípadný záujem o  tzv. systém SMS správ pre Vás, prostredníctvom ktorého by obecný úrad mal možnosť  Vám odosielať do Vašich mobilov ( formou aktuálnych SMS správ)  tie informácie, ktoré obecný úrad hlási obecným rozhlasom (ktoré však dobre nepočuť v dedine kvôli hluku prechádzajúcich áut ), ale aj informácie  o  rôznych veciach  a  záležitostiach  týkajúcich sa života  a  udalostí  v našej  obci  a  rôzne  iné  dôležité  informácie.

Preto pokiaľ máte o  túto službu záujem, prosíme Vás vyplniť  tlačivo  Súhlas so spracovaním osobných údajov“ ,ktoré Vám bude doručené z obecného úradua  doručte ho do kancelárie obecného úradu  najneskôr  do 15.7.2021.

Pokiaľ bude dostatočný počet záujemcov o túto službu, chceme ju pre Vás, občanov, zabezpečiť. Pre občanov  je to bezplatná služba.

V prípade nejakých nejasnosti, zavolajte na č. 0903 550171, kde Vám bude odpovedané na Vaše prípadné doplňujúce otázky.  

 22. 6. 2021                                                                        Obecný úrad

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy

Obec Sedliacka Dubová v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Sedliackej Dubovej s nástupom od 01.09.2021.

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte: do 18. 06. 2021 do 15:00 hod., pri zaslaní poštou nerozhoduje dátum pečiatky podania, na adresu zriaďovateľa: Obec Sedliacka Dubová, Obecný úrad č. 157, 027 55 v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ MŠ - NEOTVÁRAŤ„ s uvedením odosielateľa.

Podrobné informácie si prečítajte v priloženom súbore (vyberov.pdf)

 

Informácia o testovaní cez víkend 14., 15, 16. mája 2021

Informácia o testovaní cez víkend 14., 15, 16. mája 2021
Naša obec NEBUDE v tieto dni testovať. Odporúčame občanom, ktorí testovanie potrebujú, aby využili testovanie v Hornej Lehote , kde sa bude testovať v piatok od 12:30 hod. do 18 –tej hodiny v kultúrnom dome.
Naďalej je možnosť testovať sa v tzv. MOM (mobilné odberové miesta) v Dolnom Kubíne. Zoznam MOM a miesta testovania prikladáme, kliknutím sa vám otvorí v novom okne.
V prípade nejasností alebo upresnenia, volajte 0903550171
                                                                                         obecný úrad.

OZNAM o rekonštrukcii cesty cez obec

Oznamujeme občanom, že po dlhodobom úsilí sa (aj vďaka Správe ciest) podarilo dosiahnuť realizáciu rekonštrukcie hlavnej cesty, ktorá prechádza našou obcou.
     V priebehu mesiaca máj (asi od 20.5.2021) sa bude vyberať starý asfalt a následne sa bude dávať nový asfaltový povrch na celú vozovku. Taktiež sa budú rekonštruovať odtokové šachty. Mreže na šachtách už nebudú osadené priamo v ceste ako tie súčasné. Odvodnenie cesty bude riešené osadením nových obrubníkov s dierami cez ktoré bude odtekať voda do rúr, ktoré sú umiestnené pod pešníkmi.
     Toto riešenie zníži hluk a vibrácie, ktoré vznikali, keď autá a najmä kamióny prechádzali priamo po mrežiach zabudovaných v ceste.
     Počas realizácie týchto prác bude v obci prejazdný len jeden jazdný pruh, iste sa budú tvoriť kolóny a občanom bude obmedzený prístup do ich dvorov. Aj napriek tomu , že premávka bude riadená semaformi, žiadame občanov o zvýšenú pozornosť a o trpezlivosť.
Ďakujeme za pochopenie.
Veríme, že vybudovaním nového asfaltového povrchu nekončí úsilie zainteresovaných o výstavbu obchvatu R -3.                                                                                                       Obecný úrad

OZNAM K TESTOVANIU NA KORONAVÍRUS

OZNAM K TESTOVANIU
Oznamujeme občanom, že TENTO VÍKEND v našej obci TESTOVANIE NEORGANIZUJEME.

Test, ktorý absolvovali občania v minulý víkend platí 14 dní.
Tí, ktorí potrebujú sa súrne otestovať, majú možnosť tak urobiť v tzv.  MOM – kách t. j. mobilných odberných miestach v Dolnom Kubíne.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy