Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Nové povinnosti pri triedení biologických a rozložiteľných odpadov

OZNAM PRE OBČANOV

Mestám a obciam pribudla zo zákona od januára 2021 nová povinnosť a to vytvoriť občanom podmienky na triedenie Biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO).

Doteraz takýto odpad sa najmä na dedinách dával a dáva na zužitkovanie ako strava domácim zvieratám (sliepky, psy, ošípané,...) Domácnosti, ktoré nemajú domáce zvieratá takýto odpad nemali likvidovať a preto končil zväčša v KUKA nádobách alebo bol vyhodený na rôzne miesta.

Obecný úrad je povinný tento problém riešiť a preto zabezpečuje aby takýto kuchynský odpad (už doma vytriedený) mohli občania dávať na určené miesto. V našej obci týmto miestom bude upravená skrinka s nádobami, ktorá bude umiestnená pri starej hasičskej zbrojnici (pri múre resp. pod železnou konštrukciou, na ktorej je umiestnená stará hasičská striekačka PS – 8).

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie, žiadame a vyzývame občanov, aby biologicky kuchynský odpad dávali do tejto skrinky.

Za biologický kuchynský odpad sa považuje najmä:
– všetok kuchynský odpad, neskonzumované jedlá a pokrmy
– šupky a zvyšky z ovocia a zeleniny,
– škrupiny z vajíčok,
– vrecká z použitých čajov,
– usadeniny z kávy.

Občan si bude takýto odpad doma zhromažďovať do vhodnej nádoby a následne ho môže priniesť a vysypať na určené miesto, teda do skrinky, odkiaľ bude priebežne odvážaný firmou, ktorá túto službu pre obec zabezpečuje. Kuchynský odpad by mal byť po vytriedení zhodnocovaný / zužitkovaný napr. ako hnojivo.

Poznámka o skládkovaní podobného ale iného odpadu:

V obci občania tvoria aj tzv. Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) (napr. tráva, zemiaková vňať, konáre zo stromov, staré seno a slama z obilia a podobné odpady) teda nie kuchynský. Aj na takýto odpad pripravil obecný úrad miesto na jeho skládkovanie a to v lokalite za Zberným dvorom, kde sú umiestnené na zemi betónové prefabrikáty, dielce ktoré vytvorili samostatný priestor – ohradu, kde môžu občania uvedený odpad umiestňovať. Žiadame preto občanov, aby takýto odpad dávali (postupne odzadu betónovej ohrady) na toto novovytvorené miesto a nie inde poza areál Zberného dvora.

V našej obci OPÄŤ TESTUJEME ! V SOBOTU 27. 02. 2021

Výsledky testovania 27. 2. 2021:
Účasť celkom: 177, pozitívni občania 1

---------------------
Pre testovanie v sobotu 27. 2. 2021 platia tie isté časy a harmonogram ako platil pre minulú sobotu (pozrite si príspevok nižšie).

V našej obci opäť TESTUJEME 20. 2. 2021

Výsledky testovania 20. 2. 2021:
Účasť celkom: 185, pozitívni občania 3
----------------
V SOBOTU 20. 02. 2021 v čase od 8.00 do 12:00 hod. a to podľa nasledovného harmonogramu:
08:00 - 09:00 občania z čísla domu 1 - 50
09:00 - 10:00 občania z čísla domu 51 - 100
10:00 - 11:00 občania z čísla domu 101 - 150
11:00 - 12:00 občania z čísla domu 151 -225 a ostatní
Tí , ktorým uvedený termín testovania nevyhovuje, majú možnosť sa otestovať v okolitých obciach.
V prípade nejasností volajte na tel. číslo 0903 550171.

Informácia občanom o povinnosti zúčastniť sa celoštátneho sčítania

Dnes, 15. februára 2021, sa začalo oficiálne, celoštátne sčítanie obyvateľstva.

Oznamujeme občanom, že na webstránke https://eso.scitanie.sk/sk je uverejnený sčítací formulár, prostredníctvom ktorého sa môže občan sčítať elektronicky.

Pokiaľ to občan technicky nezvládne sám, môže požiadať o pomoc svojich príbuzných. O pomoc môžete požiadať osobne, či telefonicky aj obecný úrad (tel.: 043/5894251).

Ak sa občan z nejakého dôvodu nesčíta elektronicky do 31. marca 2021, bude následne v mesiacoch apríl až október prebiehať dosčitávanie cez obecný úrad prostredníctvom asistenta, ktorý navštívi občana a uskutoční sčítanie v jeho domácnosti.

V zmysle zák. č. 223/2019 Z. z. je sčítanie pre občana zákonnou povinnosťou.

Nižšie na obrázku je vstupná obrazovka na sčítavanie. Dostanete sa k nej cez adresu https://eso.scitanie.sk/sk
1) Najskôr si však zvolíte jazyk (prednastavená je slovenčina), kliknete Ďalej,
2) prečítate si úvodné slovo, kliknete Ďalej,
3) ocitnete sa vo formulári ako je na tomto obrázku, zadáte rodné číslo (alebo využijete, ak máte elektronický občiansky preukaz) kliknete Prihlásiť a môžete začať vyplňovať sčítací formulár.

V sobotu 13. 2. 2021 bude v našej obci opäť testovania na koronavírus

Výsledky testovania 13. 2. 2021:
Účasť celkom: 178, pozitívni občania 1
-------------
V našej obci sa bude testovať v sobotu 13. 02. 2021 v čase od 8.00 do 12:00 hod. a to podľa nasledovného harmonogramu:
08:00 - 09:00 občania z čísla domu 1 - 50
09:00 - 10:00 občania z čísla domu 51 - 100
10:00 - 11:00 občania z čísla domu 101 - 150
11:00 - 12:00 občania z čísla domu 151 -225 a ostatní
Tí , ktorým uvedený termín testovania nevyhovuje, majú možnosť sa otestovať v okolitých obciach.
V prípade nejasností volajte na tel. číslo 0903 550171.

Testovanie na kovid v Dlhej nad Oravou 7. 2. 2021

Oznam občanom o možnosti testovania na kovid.
V našej obci sa na kovid tento víkend nebude testovať, preto odporúčame všetkým, ktorí chcú, či potrebujú doklad o testovaní, aby využili testovanie v Dlhej nad Oravou:
- V nedeľu 7. februára 2021 v kultúrnom dome od 8:00 - 20:00 hodiny.
- Prihlasovať sa nemusíte, nie sú potrebné ani časenky,
- Na testovanie si zoberte občiansky preukaz.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy