Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Pozvánka na Maškarný ples pre deti

Pozvánka na VZ Spolku urbáru — pozemkové spoločenstvo Sedliacka Dubová

P O Z V Á N K A

Výbor Spolku urbáru — pozemkové spoločenstvo Sedliacka Dubová, so sídlom 027 55 Sedliacka Dubová, zvoláva v zmysle zmluvy o pozemkovom spoločenstve čl. V. ods.1 schôdzu Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať:
26. februára 2017 o 12:00 v Kultúrnom dome Sedliacka Dubová.
Prezentácia účastníkov je v čase od 11:30 do 12:00 hodiny.
Podrobný program, formulár splnomocnenia a informácie si prečítajte v samostatnom dokumente (doc).

Úspešný projekt Združenia Euroregión Tatry

Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo podporu pre projekt pod názvom Spracovanie projektových dokumentácií na území Euroregiónu „Tatry”. V partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry”, Európskym zoskupením územnej spolupráce Tatry, Prešovským samosprávnym krajom, mestom Kežmarok a obcami Dlhá nad Oravou, Krivá, Sedliacka Dubová a Chmeľnica začalo Združenie Euroregión Tatry s realizáciou projektu v mesiaci január 2017. Pozrite si viac podrobnosti o projekte.

Kultúrne, spoločenské a športové akcie v januári 2017

Na Troch Kráľov pozývame dopoludnia na tradičný novoročný turnaj v šachu a dáme a popoludní na divadelné predstavenie ochotníckeho divadla z Chlebníc.

06. 01. 2017 piatok — Novoročný turnaj v šachu a dáme — začiatok o 10:00 hodine.
06. 01. 2017 piatok — Divadelné predstavenie „Povinnosti” — začiatok o 16:00 hodine.

Počas tretej januárovej soboty — 21. 01. 2017 organizujeme tradičný Prechod chotárom — už 18. ročník, na ktorom očakávame nie len účasť domácich, ale i hostí z celej Oravy, ba dokonca i z rôznych kútov Slovenska, ktorí poznajú našu pohostinnosť a radi sa na tejto akcii zúčastňujú. Vítaný je každý, kto príde, o občerstvenie je postarané.

V roku 2017 si pripomíname si 620 výročie písomnej zmienky o obci

Možno si to uvedomuje málo kto z našich občanov, ale v roku 2017 si pripomíname 620. výročie písomnej zmienky o našej obci. Už v minulom roku sme pripravili skladačku so stručnými informáciami, kontaktnými údajmi a informačnou mapou pre návštevníkov, turistov ale i občanov obce.

Tento materiál si môžete stiahnuť vo formáte pdf a vytlačiť i doma na tlačiarni. Materiál je v dvoch súboroch: skladačka so stručnou históriou a tiež informačná mapka. Skladačka v tlačenej forme je na Obecnom úrade pre účely prezentácie obce.

Prianie spoluobčanom na prelome rokov

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy