Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Kytkovi a posedenie seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Obecný úrad zorganizoval pri príležitosti mesiaca úcty k starším posedenie seniorov s kultúrnym programom, ktorý pripravili deti z materskej školy v našej obci a žiaci z našej obce, ktorí chodia do Základnej školy s materskou školou v Dlhej nad Oravou. Akcia sa uskutočnila dňa 6. 11. 2016 o 16:00 hod. v obecnom kultúrnom dome. Pred začiatkom tohto stretnutia starosta obce Mgr. Ladislav Tomáň za prítomností občanov slávnostne odhalil pamätnú tabuľa bývalému predsedovi MNV Jozefovi Kytkovi. Na pamätnej tabuli umiestnenej na kultúrnom dome pri vchode do obecného úradu je nápis:

Kultúrny dom bol vybudovaný v r. 1972 — 1977
s podporou štátu a za aktívnej účasti občanov
v akcii „Z” pod vedením predsedu MNV
Jozefa Kytku.
Funkciu vykonával v období r. 1971 — 1991.

Fotodokumentáciu z odhalenia pamätnej tabule, z kultúrneho programu i z posedenia dôchodcov si môžete pozrieť vo fotogalérií obce.

Druhý ročník preteku vybehni si Črťaž bol úspešný

V tomto roku prišiel väčší počet pretekárov, ako v minulom a bol prekonaný vlaňajší časový rekord najlepšieho pretekára. Preteku sa zúčastnilo celkom 66 pretekárov, z toho 48 mužov a 18 žien. Najlepší čas dosiahol Tomáš Kubej z ŠK Muránska Dlhá Lúka s časom 22 minút a 24 sekúnd. Pozrite si podrobné výsledky (pdf). Organizátorka Linda Laurinčíková ďakuje všetkým, ktorí jej pri prípravách a priebehu preteku pomáhali. Osobitne ďakuje sponzorom, obci za poskytnutie ihriska a objektu šatní s tribúnou, seniorkám za prípravu a podanie občerstvenia, ale i ostatným, ktorí tu teraz neboli vymenovaní. Fotodokumentáciu z preteku si môžete pozrieť vo fotogalérii obce. Ďalšie fotografie sú vo fotogalérii Martina Kotrhu.

Interát Obecného úradu Sedliacka Dubová

2. ročník preteku Vybehni si Črťaž

V Sedliackej Dubovej sa uskutoční 5. 11. 2016 (sobota) 2. Ročník preteku Vybehni si Črťaž. Štart preteku je na futbalovom ihrisku o 11:00 hodine. Prihlášky možno zasielať do 4. 11. 2016 na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. . Pozrite si kompletný informačný leták s podrobnými informáciami. Trať preteku na mape. Celý program preteku.

Pozvánka na posedenie seniorov

Obecný úrad v Sedliackej Dubovej vás pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozýva na Posedenie seniorov dňa 6. novembra (nedeľa) 2016 o 16:00 hodine v obecnom kultúrnom dome. O príjemnú atmosféru bude postarané občerstvením a programom.

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

Obec Sedliacka Dubová so sídlom Sedliacka Dubová č.157 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Sedliackej Dubovej zo dňa 27.10.2016 zverejňuje:

zámer priameho odpredaja svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk

na odkúpenie pozemkov (medzi sypárne) celkovo päť parciel.
Minimálna cena, za ktorú Obec Sedliacka Dubová ponúka na predaj vyššie uvedené nehnuteľnosti — pozemkov je stanovená vo výške 12,00 EUR (slovom: dvanásť eur) /m2.
Špecifické požiadavky: Úhrada celej kúpnej ceny pri podpise Kúpnej zmluvy (hotovosť, účet).
Kompletný zámer vrátane špecifikácie parciel a podmienky na predkladanie cenových ponúk si stiahnite vo formáte pdf.
Bližšie informácie môžete tiež získať na tel. č. 0903/550171 alebo osobne na Obecnom úrade v Sedliackej Dubovej.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy