Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Dve aktuálne VZN platné pre rok 2021

Všeobecné záväzné nariadenie obce Sedliacka Dubová č. 1/2020 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2020Stiahnite si dokument vo formáte pdf.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN ) obce Sedliacka Dubová číslo 2/2020 O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2020Stiahnite si dokument vo formáte pdf.

Staršie dokumenty z predchádzajúcich rokov i tieto dva najnovšie sú dostupné trvalo dostupné na podstránke Materiály a dokumenty.

Prianie občanom do nového roka 2021

Výročné číslo obecných novín ŽIAR

Výročné číslo obecných novín sme vydali krátko pred Vianocami. Vzhľadom na epidémiu koronavírusu boli viaceré plánované akcie pre rok 2020 zrušené, vrátane Dňa obce. Po celý rok sme zverejňovali aktuálne informácie na obecnej internetovej stránke a tiež na Facebookovej stránke Sedliacka Dubová. Toto číslo Žiaru rekapituluje na 16 stranách všetky dôležité udalosti a obsahuje informácie o aktivitách obecného úradu i realizovaných projektoch. Prajeme príjemné čítanie.

Elektronickú verziu Žiaru vo formáte pdf si môžete prečítať Online, alebo stiahnuť k sebe do počítača.

Informácia o testovaní v našej obci v dňoch 7. a 8. novembra

Testovanie v našej obci prebehlo podľa pravidiel o ktorých boli občania informovaní z verejných médií ale i z obecnej internetovej stránky. Počas testovania sa nevyskytli žiadne mimoriade udalosti ani konflikty.

Pandémia koronavírusu však zďaleka neskončila. Vzhľadom na vývoj v celej republike budeme ešte tejto nemoci čeliť dlhšie obdobie. Záleží na každom z nás aby sme boli naďalej zodpovední, dbali na pravidla ruky - rúško - odstupy. Venujme tiež pozornosť informáciám ktoré k nám prichádzajú prostredníctvom oficiálnych zdrojov, nepodliehajme hoaxom a nezmyslom, ktoré šíria niektorí jednotlivci osobne, alebo na internete.
Buďme prosím zodpovední voči sebe i voči našim spoluobčanom.

Informácia po celoštátnom testovaní na koronavírus v našej obci

V obci sa v oboch kolách testovalo na základe Časeniek ktoré boli vytvorené a roznesené obecným úradom, čo občania ocenili, pretože nemuseli hodiny stráviť čakaním na test v dlhom rade.

Z obidvoch kôl testovania  je zrejmé, že  máme 16 + 4  pozitívne testovaných  spoluobčanov Niektorí občania sa testovali mimo našej obce a niektorí sa testovali PCR testami.

Je dôležité, aby občania s pozitívnym výsledkom testu nevychádzali 10 dní zo svojich obydlí aby tak  nenakazili iných občanov. Zároveň však upozorňujeme, že aj osoby žijúce v rodinách s týmito  pozitívne testovanými občanmi musia dodržať karanténu po dobu 10 dní.

Z tohto dôvodu obecný úrad ponúka týmto rodinám pomoc alebo nejakú službu (ak im to neposkytnú príbuzní resp. iní spoluobčania ) Kontakt : 043 5894251, 0903 550171.

Teraz máme  v obci aj občanov, ktorí spred dvoch, troch  týždňov po pozitívnom testovaní a po karanténe už môžu normálne fungovať, takže veríme, že aj ostatní pozitívne testovaní občania a ich spolubývajúci sa  po povinnej karanténe  zapoja do normálneho každodenného života.

Prosíme však občanov aby boli zodpovední nielen k sebe ale aj k ostatným spoluobčanom a aby karanténu dodržiavali.

Oznam o výsledkoch testovania na koronavírus v našej obci

Netestovali sa deti do 10 rokov. Občania nad 65 rokov sa nemuseli, ale aj tak niektorí boli. Niektorí občania sa zúčastnili testovania v iných obciach. Účasť našich občanov v našej obci bola cca 85 %.
V obci sa testovalo na základe tzv. systému Časeniek ktoré boli vytvorené a roznesené obecným úradom., čo občania ocenili, pretože nemuseli dlhé hodiny stráviť pri čakaní. Keď sa o tomto systéme dozvedeli občania z okolitých obci, tak sa začali k nám chodiť testovať, čo síce nebolo zakázané ale prednosť mali naši občania. V nedeľu už žiadny nával občanov nebol.

Z tohto Oznamu je zrejmé, že aj v našej obci máme 16-tich pozitívne testovaných spoluobčanov. V žiadnom prípade nemožno týchto občanov odsudzovať resp. títo občania sa nemusia za to hanbiť. Je to vírus, ktorý môže dostať každý z nás. Ide len o to, aby títo občania s pozitívnym výsledkom testu nevychádzali 10 dní zo svojich obydlí aby tak nenakazili iných občanov. Zároveň však upozorňujeme, že aj osoby žijúce s týmito pozitívne testovanými občanmi musia dodržať karanténu po dobu 10 dní.

Obecný úrad ponúka týmto rodinám pomoc alebo nejakú službu (ak im ju neposkytnú príbuzní resp. iní spoluobčania) Kontakt: 043 5894251, 0903 550171.

Máme už v obci aj občanov, ktorí spred dvoch týždňov po pozitívnom testovaní a po karanténe už môžu normálne fungovať, takže veríme, že aj ostatní pozitívne testovaní občania a ich spolubývajúci sa po10-tich dňoch zapoja do normálneho každodenného života.
Prosíme spoluobčanov, aby boli zodpovední nielen k sebe ale aj k ostatným spoluobčanom.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy