Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Vyhlásenie výberového konania

Obec Sedliacka Dubová ako zriaďovateľ Materskej školy v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení nie-ktorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Materskej školy, v Sedliackej Dubovej

Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požia-davky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - od 1.1.2017 sa vyžaduje absolvovanie 1. atestácie.
Podrobné informácie o podkladoch a termíne pre podanie prihlášky do výberového konania si stiahnite v súbore pdf.

Máme nový rozvojový dokument obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 9. mája 2016 dôležitý rozvojový dokument, ktorý dávame k dispozícií občanom ale i širokej verejnosti. Je to Spoločný program rozvoja obcí Oravského Podhradia do roku 2023. Ide o rozsiahly strategický dokument pre 10 obcí vrátane našej. Pre rýchle oboznámenie s dokumentom odporúčame prečítať krátky úvod a záver. Celý materiál dávame k dispozícií vo formáte pdf a každý si ho v prípade záujmu môže stiahnuť pre svoje potreby.

Oznam o odpredaji automobilu značky UAZ. Cena 500 €

Obec Sedliacka Dubová predáva terénny automobil značky UAZ vyrobený v roku 1979. Predajná cena je 500 eur. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Sedliackej Dubovej do 20. apríla 2016, kde je možné urobiť i obhliadku predávaného vozidla.

Pripomíname si oslobodenie obce počas 2. sv. vojny

V apríli si každoročne pripomíname oslobodenie obce. Podľa rôznych údajov bola Sedliacka Dubová oslobodená 3. alebo 4. apríla 1945. Tento údaj je potrebné spresniť s historikmi. Pri tejto spomienke myslíme i na tých ktorí bojovali za našu slobodu. Podľa dostupných údajov sa do SNP zapojilo 28 občanov. Na objekte obecnej škôlky je pamätná tabuľa nášmu občanovi Jánovi Vavrečanovi, ktorý zahynul počas 2. sv. vojny a pri tejto príležitosti spomíname i na neho. Mnohí museli padnúť, aby sme my mohli byť slobodní. Vážime si slobodu, mier a demokraciu.

 

Výsledky volieb do NR SR 2016 v našej obci

Uverejňujeme výsledky volieb do NR SR v našej obci, ktoré sa konali 5. 3. 2016. Z celkového počtu oprávnených voličov 399 zapísaných do zoznamu voličov sa volieb v obci zúčastnilo 277 voličov. Odovzdaných bolo 271 platných hlasov. Najviac hlasov aj u nás získala politická strana SMER-SD — 62. Podľa výsledkov volieb v našej obci by sa do parlamentu dostal rovnaký počet politických strán, ako i podľa výsledkov na celoslovenskej úrovni, teda 8.


Grafické znázornenie výsledkov volieb v našej obci pre strany, ktoré získali viac ako 3 percenta.

V našej obci KDH získalo 11,1 percenta hlasov, ale na celoslovenskej úrovni nedosiahlo potrebných 5 percent a do parlamentu sa nedostalo. Naopak MOST-HÍD u nás dostal iba 1 hlas, ale na celoslovenskej úrovni získal 6,5 percenta hlasov a má preto svojich zástupcov v NR SR. Podrobné výsledky volieb v našej obci si môžete pozrieť v priloženom súbore pdf.

Obec získala protipovodňový vozík

V posledný februárový deň – 29. 2. 2016 sme si na základe výzvy Ministerstva vnútra SR prevzali v Žiline na námestí Antona Hlinku protipovodňový vozík. Techniku prevzal zástupca starostu obce František Jedinák z rúk štátneho tajomníka Mariána Saloňa (ktorý zastupoval zaneprázdneného ministra vnútra Róberta Kaliňáka), za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára a primátora mesta Žilina Ing. Igora Chomu.

Dobrovoľní hasiči sa tak môžu tešiť z doplnenej techniky o kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, protipovodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo a set náradia. Cena vozíka je približne 14 000 eur.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy