Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Dôležitá informácia občanom v súvislosti s testovaním na koronavírus

RÚVZ žiada  tých občanov, ktorí boli pozitívne testovaní,  aby o tom informovali svojho všeobecného lekára  a to buď telefonicky, e-mailom alebo sms – kou a zároveň dodržiavali to Poučenie, ktoré je uvedené na zadnej strane Certifikátu, ktorý dostali po testovaní a aby nevychádzali zo svojich obydlí.

Zároveň RUVZ žiada tie rodiny, v ktorých býva osoba s pozitívnym testom, aby si na dvere svojich  príbytkov zavesili oznam  KARANTENA a to kvôli tomu, aby  potencionálni návštevníci neprišli s nimi do kontaktu a prípadne sa nenakazili.

Pokiaľ by tí občania, ktorí musia byť v karanténe potrebovali nejakú pomoc alebo službu, nech sa obrátia na obecný úrad  telefonicky, e-mailom alebo sms – kou.

UPOZORNENIE CHOVATEĽOM OŠÍPANÝCH

Uverejňujeme informáciu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Dolnom Kubíne, ktorá nás požiadala o súčinnosť pri informovaní obyvateľov a chovateľov ošípaných v súvislosti s ich povinnosťou mať zaregistrované svoje chovy aj keď chovajú iba jeden kus ošípanej. 

Podrobnosti sú v nasledujúcich dokumentoch:
1) List Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
2) Leták - Informácia pre chovateľov ošípaných
3) Predaj ošípanej na domácu spotrebu
4) Registrácia chovu
4) Usmernenie pre registráciu chovu

Oznam farského úradu v súvislosti s koronavírusom

Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti s pandémiou koronavírusu určil, že maximálny počet účastníkov sv. omše v kostole vrátane kňaza a asistencie môže byť len 50. Vzhľadom k tomu, že Konferencia biskupov Slovenska udelila dišpenz od účasti veriacich na sv. omši v kostole v nedeľu aj v prikázaný sviatok, prosíme farníkov , aby zvážili svoju účasť na nedeľnej bohoslužbe, pretože sa môže stať, že pri naplnení kostola účasťou viac ako povolených 50 osôb, bude kostol musieť byť uzamknutý a ďalšie osoby už nebudú môcť byť vpustené do kostola ani im nebude možné podať sv. prijímanie.

Tých veriacich, ktorí sa zúčastnia sv. omše v kostole, žiada farský úrad dodržiavať základné hygienické pravidlá, ktoré sú určené Úradom verejného zdravotníctva a sú vyvesené na oznamoch v dedine a pred kostolom.

Pripomíname, že tí, ktorí nepôjdu do kostola na sv. omšu alebo by neboli vpustení do kostola z dôvodu jeho naplnenosti nad počet 50, majú možnosť sledovať nedeľnú svätú omšu v televízii resp. v rádiu.

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
so sídlom v D. Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres D. Kubín
podrobnosti v textovom súbore (formát pdf)

Pozvánka pre občanov

Pozývame týmto našich občanov
na oficiálne, slávnostné odovzdanie relaxačného parku pri kostole ktoré sa uskutoční za účasti štyroch zástupcov PSS, a. s. v zastúpení: regionálny riaditeľ pán Ján Linceni, územná riaditeľka Veronika Jagelková,  Miloš Blanárik poradca predst. pre vzťahy s verejnosťou a obchodná konzultantka, ktorá má na starosti našu obec. Prisľúbená je i účasť TV Severka.
Tešíme sa na vašu účasť.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy