Font Size

SCREEN

Cpanel

Pozvánka

Obec Sedliacka Dubová pozýva

 

na

 

k u l t ú r n o – s p o l o č e n s k ý

Deň obce

 

 

kedy? 18.júla 2010, nedeľa

 

o ktorej ? od 13.00 hod

 

kde? miestne futbalové ihrisko

obrazok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predpokladaný program a časový rozpis

 

13.00 Zahájenie

13.05 Ľudová hudba DUBOVIENKA zo Sedliackej Dubovej

13.30 Sprievodné pesničky z REPETE

13.45 žiaci zo ZŠ Dlhá nad Oravou

14.00 Sprievodné pesničky z REPETE

14.15 FS CHARITA z Hornej Lehoty

14.45 Sprievodné pesničky z REPETE

15.00 FS pod ostrým vrchom z Dlhej nad Oravou

15.30 Detský súbor hviezdička spod hradu z Oravského Podzámku

16.00 Sprievodné pesničky z REPETE

16.15 FS ROSIČKA, ROSA ... z Dolného Kubína

17.00 Súťaže

18.00 Tombola

18.30 voľná zábava, diskotéka

 

Sprievodné akcie : trampolína, nafukovací hrad, koníky, cukrová vata, pukance,

hračky, bižutéria, paintball