Preskočiť na obsah

Pripomíname si výročie oslobodenia obce

Zverejnené 3.4.2024.

Kategória

„Obec Sedliacka Dubová bola oslobodená sovietskou armádou dňa 3. apríla 1945. Zásobovanie obyvateľstva potravnými článkami bolo v povojnových pomeroch veľmi biedne. Tovar do obce vozili 2 konskými a 4 volskými záprahmi. V obci na nenachádzali žiadne prebytky poľnohospodárskych plodín. V záujme rovnomerného zásobovania obyvateľstva potravnými článkami a textíliami vláda zaviedla prídelový (lístkový) systém. MNV viedol záznamy o vydaných potravinových lístkoch a lístky vydávali len občanom, ktorí mali menej ako 2 ha pôdy. Okrem potravín bolo na prídel aj mydlo, zápalky, obuv a oblečenie. Tovar z UNRRA[1] rozdeľovali podľa počtu obyvateľov v obci. Pre 408 Sedliackodubovčanov odkázaných na verejný prídel doviezli z Roľníckeho skladištného družstva v Dolnom Kubíne 1900 škatuliek zápaliek a 184 kg fazule. Obci pridelili z dodávok UNRRA 7 párov mužských topánok, 1 poltopánky, 1 ženské topánky, 3 bagandží a 2 cvičiek. Pre spravodlivé rozdeľovanie zásob Povereníctvo pre výživu a zásobovanie zisťovalo, koľko obyvateľov je odkázaných na verejný prídel a koľko osôb sú samozásobitelia a žijú z vlastných zásob“

(Z pripravovanej monografie o obci)