Preskočiť na obsah

Oznam o separovaní biologického odpadu

Zverejnené 23.11.2023.

Kategória

Vážení občania,

dostali sme do obce tzv. testovaciu ponuku (platnú do konca roka 2023) na odvoz kuchynského (biologického) odpadu.

Radi by sme otestovali túto možnosť separácie kuchynského odpadu, preto sme rozmiestnili po obci nové zberné nádoby hnedej farby s vetracími otvormi a žiadame vás, aby ste svoj kuchynský odpad, najmä zbytky jedál, do nich vkladali.

V letáčiku (obrázok pod textom), ktorý ste dostali aj do svojich schránok, máte presnú informáciu o tom, čo do tejto hnedej zbernej nádoby môžete dávať.

V domácnosti si tento druh odpadu ukladajte do vlastnej nádoby a následne ho prineste a vhadzujte do hnedých nádob, ktoré sme v počte 13 ks rozmiestnili po celej obci takto:

 • pri obidvoch bytovkách – po 1 ks
 • pri obidvoch obchodoch s Potravinami – po 1ks
 • pri Materskej škole
 • pri kultúrnom dome
 • pri futbalových šatniach
 • pri Zbernom dvore
 • za urbárskym domom
 • v ulici Priehrada dole pri škarpe
 • na novej ulici nad farou
 • pri záhrade Ing. Viliama Janíka
 • na Močiaroch pri záhrade Martina Šnapku

Ak by testovanie ukázalo, že takýto spôsob separovanie sa osvedčil a občanom vyhovuje, potom by sme túto službu objednali a firma by uvedený druh odpadu chodila zbierať v intervale 1x za 2 týždne.