Preskočiť na obsah

Projekt v areáli Materskej školy

Zverejnené 2.7.2024.

Kategória

Realizovali sme projekt vďaka podpore od Nadácie KIA.
V rámci spoločnej aktivity obecného úradu a Komunitného centra SKCH, pôsobiaceho v našej obci bol podaný projekt Technický kútik pre deti v Materskej škole. Projekt pozostával z vybudovania dreveného altánku – prístrešku a z technického respektíve stolárskeho náradia pre deti. (hoblíky, stolárske pracovné stoly a iné stolárske náradie).

Pri vyhodnocovaní žiadosti sa na nás usmialo šťastie a projekt bol podporený. Schválili nám dotáciu vo výške 2990,37 eur. Obecný úrad k tejto sume ešte spolufinancoval projekt zo svojich zdrojov v sume cca 700 eur.

Projekt sa teda realizoval spoločne finančne ale i prácami na jeho vybudovaní (poslancami OZ, zamestnancami obecného úradu, pracovníci komunitného centra i niektorými rodičia). Bolo vybudovane toto malé dielo, ktoré môže slúžiť nielen deťom na hranie ale aj dospelým či dôchodcom, aby si pod altánkom posedeli, porozprávali a oddýchli.

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o realizáciu tohto diela obecný úrad vyslovuje veľké, úprimné poďakovanie. Osobitné poďakovanie vyjadrujeme Nadácii KIA, ktorá projekt finančne podporila.

Obecný úrad v Sedliackej Dubovej