Preskočiť na obsah

Upozornenie na parkovanie v obci počas zimného obdobia

Zverejnené 28.11.2023.

Kategória

Parkovanie v obci počas zimného obdobia

Obecný úrad upozorňuje a žiada občanov, ktorí počas roka parkujú svoje autá na miestnych komunikáciách (najmä ulica nad farou, Priehrada, Dúbravka, Močiare), aby svoje autá nenechávali na týchto uliciach v zimnom zasneženom období.

Vlani bol prípad, keď traktor snežnou radlicou zachytil auto parkujúce na ulici a spôsobil škodu, (ktorú nám našťastie poisťovňa preplatila). Preto sa chceme pre budúcnosť tomuto vyvarovať.

Obecný traktor nebude môcť odhŕňať sneh tam, kde budú zavadzať autá a môže sa stať, že kvôli tomu nebude odhrnutá celá ulica.