Preskočiť na obsah

WiFi Sedliacka Dubová

Zverejnené 7.10.2021.

Kategória

Zrealizovali sme projekt: WiFi Sedliacka Dubová V rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Celková výška oprávnených výdavkov bola 11 999,97 € z toho EFRR A ŠR 95 %: 11 399,97 €, vlastné zdroje 5 %: 600,00 €.
Výsledkom projektu je bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Sedliacka Dubová k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. na deviatich prístupových bodoch.