Preskočiť na obsah

Ziskali sme grant ZSK na monografiu obce

Zverejnené 28.12.2022.

Kategória

Náš projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

V prvom štvrťroku 2022 naša obec požiadala o dotáciu podľa VZN 63/2019 – výzva č. 1/2022 Program „Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK“
Na základe podaného projektu obec žiadala ŽSK o dotáciu vo výške 3000 eur na vytvorenie diela „Monografia obce Sedliacka Dubová“. V schvaľovacom procese nám bola schválená dotácia vo výške 1 100 eur. Financie z tejto sumy boli použité ako honorár pre dvoch autorov ,ktorí písali do monografie svoje čiastkové diela o etnografii obce a o architektúre obce. Obec spolufinancovala tento projekt sumou 240 eur.