Preskočiť na obsah

ZREALIZOVANÝ PROJEKT REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE OSVETLENIA

Zverejnené 12.1.2015.

Kategória

Naša obec podala v roku 2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) na účely rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia. Informáciu o schváleni žiadosti a pridelení NFP sme dostali oficiáne v decembri 2012. Zmluvu s riadiacim orgánom o realizácii projektu sme podpísali v januári 2013. Ďalej sú uvedené základné informácie o celom projekte.

Internetová stránka operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na Ministerstve hospodárstva SR:

http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007—2013-6117/127802s

Internetová stránka riadiaceho orgánu – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry:
www.siea.sk

Názov a sídlo prijímateľa:
Obec Sedliacka Dubová, Obecný úrad Sedliacka Dubová 157, 027 55 Dlhá nad Oravou

Výška poskytnutého príspevku:
62 095,80 eur

Celkové výdavky na realizáciu projektu:
65 364,06 eur

Dátum začatia realizácie projektu:
01/2015

Dátum skončenia realizácie projektu:
04/2015

Miesto realizácie projektu:
Sedliacka Dubová

Názov a stručný opis projektu:
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Sedliacka Dubová

Na projekte sa realizovali tieto práce:

  • demontáž starých svietidiel a svorkovníc 57 ks,
  • demontáž lanového vodiča 3 500 m,
  • demontáž rozvádzača,
  • demontáž konzol 57 ks,
  • montáž nových svietidiel 87 ks,
  • montáž elektrovýzbroje 87 ks,
  • montáž samonosného kábla 3 500 m,
  • montáž výložníkov na stĺp 87 ks,
  • a ďalší materiál potrebný k týmto prácam.

Z uvedených prác vyplýva, že 57 starých lámp, ktoré mali veľkú spotrebu, boli nahradené 87-mi novými modernejšími svietidlami. Sú vysoko úsporné a taktiež sme upravili spôsob svietenia a rôzne možnosti zapínania a vypínania jednotlivých lokalít v obci.

Svietenie je teraz efektívnejšie a je dostupné vo všetkých lokalitách. Veríme, že to bude mať pre obec, ale aj pre občanov úžitok.