Preskočiť na obsah

Otvorenie komunitného centra v obci

Zverejnené 5.12.2023.

Kategória

Dnes 5. 12. 2023 o 10.00 hod. v našej obci slávnostne otvorili prvé komunitné centrum na území Spišskej katolíckej charity, komunitné centrum Jána Krstiteľa. Tým sa v našej obci realizuje národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá Spolu pre komunity. Projekt je financovaný z európskych zdrojov, z programu Slovensko a implementačnej agentúry MPSVaR. Vznik centra v našej obci bol možný vďaka tomu, že sme mali vhodné voľné priestory na jeho vytvorenie.

Zľava na obrázku manažérka komunitného centra Andrea Šinálová, biskup Ján Kuboš, riaditeľ SKCH Pavol Vilček a Štefan Záhora

Za zriaďovateľa sa na otvorení centra zúčastnili pomocný biskup Spišskej diecézy Ján Kuboš duchovný otec Spišskej katolíckej charity (SKCH) Vladislav Saniga a riaditeľ SKCH Pavol Vilček. Z obce boli prítomní starosta Ladislav Tomáň, zástupca starostu František Jedinák a správca farnosti v našej obci František Dudiak.

Po úvodnej piesni, ktorú zaspievala Ema Šinálová vykonal pred prítomnou verejnosťou cirkevný obrad, posvätenie a slávnostný príhovor biskup Ján Kuboš, ktorý spolu s riaditeľom SKCH Pavlom Vilčekom následne symbolicky uviedli zariadenie do prevádzky prestrihnutím pásky.

Počas otvorenia sa k prítomnej verejnosti prihovoril ešte pán Vilček a následne odborná manažérka komunitného centra Andrea Šinálová, ktorá poďakovala všetkým čo prispeli k tomu aby mohlo centrum vzniknúť. Ocenila ústretovosť obce a pomoc riaditeľky materskej školy p. Polákovej. V centre budú pracovať popri odbornej manažérke aj Štefan Záhora, komunitný pracovník a pracovníčka komunitného centra Ema Šinálova.

Pohľad na prítomnú verejnosť počas aktu otvorenia komunitného centra

Celý akt slávnostného otvorenia sa skončil krátko pred poludním skromnou recepciou, občerstvením pre prítomnu verejnosť. Želáme komunitnému centru (KC) a jeho pracovníkom  veľa úspechov v potrebnej a užitočnej práci pre verejnosť a budúcich klientov. Informácie o službách KC nájdete priamo v centre – v objekte Materskej školy na prízemí alebo na ich facebookovej stránke.