Preskočiť na obsah

Zberný dvor

Zverejnené 27.2.2019.

Kategória

Naša obec získala v roku 2011 dotáciu z Environmentálneho fondu na vybudovanie zberného dvora. Zmluva o poskytnutí podpory bola podpísaná 23. septembra a posledné doklady o realizácii a zaplatení za vykonané práce bolo potrebné doručiť na Environmentálny fond do 30. novembra 2011. Napriek hektickým termínom sa nám podarilo projekt zrealizovať a v súčasnosti je zberný dvor v prevádzke.

Správcom zberného dvora je pán Peter Šnapko, ktorý zodovedá za jeho prevádzku a správne narábanie s ukladaným odpadom. Rozloženie zberných nádob na zbernom dvore je zobrazené na schéme usporiadania zberného dvora, ktorú si môžete pozrieť, alebo stiahnuť do svojho počítača, prípadne vytlačiť kvôli prehľadnosti a predstave o tom, aké druhy odpadov je možné na zberný dvor ukladať. K dispozícií dávame aj Pravidlá a spôsob nakladania s odpadmi na obecnom zbernom dvore a v obci.

Veríme, že občania príjmu zriadenie zberného dvora ústretovo a budú naň ukladať odpad, ktorý vyprodukujú vo svojej domácnosti. Očakáveme, že nebudú vznikať náhodne skládky na nepovolených miestach a že naša obec bude ešte krajšia a čistejšia ako doteraz.