Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 2-2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd