Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 4-2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy