Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2017 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady