Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2019 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady