Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2017 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy