Preskočiť na obsah

VZN č2-2018 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy