Preskočiť na obsah

Časopis Žiar

Obecné noviny – Spravodaj Žiar vychádzajú od roku 2002. Prvé číslo uzrelo svetlo sveta v decembri 2002. Snažíme sa aby noviny boli obsahovo zaujímavé, pestré a napriek štvrťročnej periodicite plnili informačnú funkciu čo najlepšie. K tomu oceníme a uvítame ak sa každý, kto môže prispieť do budúcich čísel ohlási a pripraví text, ktorý by sme mohli uverejniť. Vaše prípadné články doručte na obecný úrad v písomnej, alebo elektronickej podobe.

Po úmrtí dlhoročného šéfredaktora Mgr. Petra Havrilu (zomrel 9. 10. 2013), má redakčná rada troch stálych členov; Mgr. Ladislava Tomáňa a Mgr. Boženu Strežovú. Na tvorbe novín sa od čísla 2/2014 technicky a obsahovo podieľa František Jedinák, poslanec OZ.

Tešíme sa na spoluprácu so všetkými, ktorí sa na to odhodlajú a pre záujemcov o staršie čísla vo formáte pdf, sú tieto dostupné na tejto archívnej stránke. Stačí ťuknúť na príslušné číslo a môžete si ho stiahnuť k sebe do počítača, alebo čítať priamo z internetu.