Preskočiť na obsah

Cirkev

Nakoľko stránka Kapitula nejde, vytvoril správca farnosti nový odkaz na gmail, kde sú Oznamy, dokument s informáciami o termínoch a časoch pobožností v našej farnosti.

Adresa: Rímsko Katolícky Farský Úrad, Sedliacka Dubová 14, 027 55 Dlhá nad Oravou, Slovensko

Kontakt:
Vdp. František Dudiak

V Rímsko-Katolíckom kostole v obci sa pravidelne slúžia sväté omše.
Počas týždňa: – 17.30 hod.
Nedeľa: – 8.00 alebo 10.00, striedavo