Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2023

Zverejnené 5.10.2023.

Komunálny odpad Plasty
Január
5
24
26
Február
21
23
Marec
21
30
Apríl
18
27
Máj
16
25
Jún
13
29
Júl
11
27
August
8
31
September
5
28
Október
3
26
31
November
28
30
December
28

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.