Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2024

Zverejnené 28.12.2023.

Komunálny odpad Plasty Sklo
Január
12
19
23
Február
9
16
20
Marec
8
15
19
Apríl
5
12
16
Máj
3
10
14
31
Jún
7
11
28
Júl
5
9
26
August
2
6
23
30
September
3
20
27
Október
1
18
25
29
November
15
22
26
December
13
20
24

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Sklo

Do skla patria nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové skolo, sklenené črepy.Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).