Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Žilinský

Okres

Dolný Kubín

Región

Dolná Orava

Počet obyvateľov

515

Rozloha

1164 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1397

Obec Sedliacka Dubová leží na severe Žilinského kraja, neďaleko Oravského hradu. Jej chotár sa rozprestiera v prekrásnom kúte Slovenska, ktorým je Orava.
Prvá písomná zmienka o obci je zachovaná z roku 1397.

Nájdete ju v okrese Dolný Kubín (DK) 7 km od Oravského Podzámku smerom na Trstenú. Pre podrobnejšiu informáciu si nás môžete pozrieť na mapách google.

Pricestovať k nám môžete železnicou zo stanice Kraľovany, ktorá leží na hlavnej železničnej trati Žilina – Košice. Ak prichádzate autom zo smeru od Žiliny (75 km) bude vám cesta trvať o niečo viac ako 1 hodinu (cca 1:10 hod.). Pri ceste z Martina k nám prídete cez Kraľovany približne za hodinu (57 km). Ak prichádzate zo smeru od Košíc, alebo Banskej Bystrice treba k nám odbočiť v Ružomberku, odkiaľ je to ešte cca 1/2 hodiny jazdy (32 km).

Orava na Slovensku

V súčasnosti tu žije približne 500 obyvateľov. Infraštruktúra obce je vybudovaná na veľmi dobrej úrovni. Popri všetkych civilizáciou vyvinutých sieťach, je už niekoľko rokov Sedliacka Dubová zásobovaná energiou zemného plynu a káblová TV poskytuje obyvateľom, okrem Slovenských, rovnako výber zo spektra zahrani?ných TV kanálov.

Obec je pokrytá signálom slovenských mobilných telefónnych sietí. Pohodlne sa k nám dostanete autom – Sedliacka Dubová sa nachádza na významnom cestnom ťahu: Žilina – Dolný Kubín – Trstená – Krakow. Rovnako dobre sa k nám dá pricestovať železnicou, trasa: Kaľovany – Trstená a späť.

Obyvatelia sa popri pracovných povinostiach venujú najmä poľno-hospodárskej činnosti, odporúčame do pozornosti pre záujemcov o AGROTURISTIKU . V obci pôsobí poľnohospodárske družstvo , urbárske (lesné) spoločenstvo, športový klub, požiarny zbor, klub dôchodcov a SČK. Nachádzajú sa tu pohostinstvo, reštaurácia a sieť obchodov- potraviny, drogéria, textil, papierníctvo a záhradkárske potreby.

V Sedliackej Dubovej je možné získať ubytovanie v dvoch penziónoch a v novovybudovanej ubytovni, v obecnom byte, resp. v budove farského úradu. Veľký priestor na športové vyžitie pokytuje lyžiarsky vlek, hokejové, tenisové a futbalové ihrisko s novými šatňami. V prípade nepriaznivého počasia sa dajú na športovanie využiť priestory kultúrneho domu na stolný tenis,šachy či „duchovne“ sa nasýtiť v knižnici. Obec je stvorená na vychadzkové trasy najmä v zime, kedy sa napr. usporiadavajú lyžiarske prechody Dubovským chotárom.

Z kultúrnych pamiatok sa z obdobia baroka zachoval kamenný kostol, ktorý sa týči nad dedinou a druhý kostol ktorý je priamo v obci – v súčasnosti sa v ňom pravidelne slúžia sväté omše.

Pre záujemcov o podnikateľskú činnosť môže obec poskytnúť veľa voľných priestorov a tiež je možnosť sa u nás natrvalo usadiť. Obec má vlastnú obecnú bytovku s 8 bytmi.

Heraldika obce

Obecné zastupiteľstvo prijalo symboly v takej podobe, ako navrhla Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky a požiadalo ich o zapísanie do Heraldického registra Slovenskej Republiky. Symboly, ktoré sme používali a a boli aj na ne zvyknutí, neboli schválené Heraldickou komisiou, a teda sa nemohli ani používať.

Zdôvodnenie symbolov Heraldickou komisiou

Symboly Sedliackej Dubovej zdôvodňuje PhDr. Ladislav Vrteľ- akademik Medzinárodnej heraldickej komisie v Paríži, tajomník Heraldického kolégia Fraňa Kráľa v Bratislave.

Historický symbol obce Sedliacka Dubová poznáme podľa odtlačku pečatidla z roku 1772 a z neskorších opisov tohto pečatidla. V pôvodnom pečatidle z roku 1772 bolo zobrazené zviera, tradične interpretované ako srna. Kruhopis znie DUBOVA COLONORUM 1772- tj. Sedliacka Dubová /colonus, lat.- sedliak/. Obsah pečate opísal A. Kavuljak ako „ pod suchým stromom srnec“ a napokon v Maďarskom krajinskom archíve sa zachoval opis pečate ako „dub a jeleň“.

I keď v najstaršej pečati bol zobrazený len srnec, z heraldického hľadiska možno akceptovať pridanie motívu stromu, presnejšie duba. Pravda, musí to byť jednoznačný a heraldicky štylizovaný dub, nie len neurčitý suchý strom. Potom možno o erbe Sedliackej Dubovej konštatovať, že patrí do kategórie hovoriacich erbov- vyjadrujú názov svojho nositeľa. Sú založené na pôvodnej heraldickej myšlienke obrazom vyjadriť meno. Ide o pozoruhodné erby, ktorým nechýba potrebný heraldický vtip. Sú navyše zapamätateľné a to tiež nie je zanedbateľná výhoda.

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobité heraldické /náuka o erboch/ , vexilologické /nanukaa o vlajkách/ a sigilografické nanukaa o pečatiach/ zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Od spomenutých troch symbolov možno odvodiť ďalšie: zástavu, vlajku, krátku zástavu, krohvu ú/ predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar/, znakovú zástavu, kombinovanú a štandardu starostu obce. Pri všetkých odvodených symboloch sa musia zachovať všetky základné znaky symbolov obce. Bližšie informácie sa nachádzajú v heraldickej štúdií na obecnom úrade.